maandag 16 september 2013

Koptienden Bussum 1685De namen en het folionummer.

Gerrit Jansz 17
Folcke Jansz 17
Gerrit Erte 17
Lijsbet Jans dochter 17
Gerbrant Rijcksz 17
Harman Willemsz 17
Ghoe Jansz 17
Evert Aertsz 18
Heijn Harmansz 18
Gerrit Harmansz 18
Aert Gerritsz 18
Claes Gerrit Ghoosz 19
Freeck Elbertsz 19
De Pot ,tot Bussum, 19
Lijsbet Heijn Coppes ,de dochter van Heijn Coppesz, 19
Crijn Willemsz 19
Harman Heijn Jan Beerisz de jonge 19
Jan Martsz 19
Gerrit Freecksz ,de weeskinders van, 20
Aert Gerrit Freecksz 20
Ghijsbert Ghoosen 20
Roel Martensz 20
Corn Claesz Haen 20
Elbert Jansz Perck 21
Rijck Lambertsz 21
Elbert Jacobsz 21
Claes Jacobsz 21
Ghijsbert Martensz 21
Rijck Martensz 21
Jacob Martensz 22
Jan Martensz 22
Lambert Horst ,tot Muijden, 22
Heijn Jansz van Lare 22
Peter Barte 22
Crijn Willemsz ,de weduwe van, 22
Jan Dircksz 23
Bout Claesz 23
Elbert Tijssen 23

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Bussum 1679De namen en het folionummer.

Gerrit Jansz 17
Folcken Jansz 17
Gerrit Eerten 17
Ewout Jacobsz 17
Lijsbet Jans dochter 17
Jacob Roolen 17
Harman Willemsz 18
Gerbrant Rijcksz 18
Ghoort Jansz 18
Evert Aertsz 18
Heijn Harmansen 18
Willem Petersz 18
Gerrit Harmansz 19
Dirck Coppesz 19
Marten Jan Meijersz 19
Aert Gerritsz 19
Claes Gerrit Ghoosz 19
Freek Elbertsz 19
De Pot ,tot Bussum, 20
Lijsbet Heijn ,de dochter van Heijn Coppesz, 20
Crijn Willemsz 20
Jan Martsz 20
Harman Heijn Beerisz de Jonge 20
Gerrit Freeksz ,de weeskinders van, 21
Aert Gerrit Freeksz 21
Ghijsbert Ghoertsz 21
Rool Martsz 21
Corn Claesz Haen 21
Domenee Flijppes ,woonende tot Naarden, 21
Elbert Jansz Perck 22
Rijck Lambertsz 22
Elbert Jacobsz 22
Claes Jacobsz 22
Harman Gerritsz 22
Ghijsbert Martsz 22
Rijck Martsz 23
Jacob Martsz 23
Jan Martsz 23
Lambert Horst ,tot Muijden, 23

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Bussum 1676De namen en het folionummer.

Gerrit Jansz 17
Folcken Jansz 17
Gerrit Eerten 17
Gooe Jansz 17
Evert Aertsz 17
Heijn Harmansz 17
Willem Petersz 19
Gerrit Harmansz 19
Dirck Coppesz 19
Jan Aertsz Lap 19
Marten Jan Meijersz 19
Aert Gerritsz 19
Gooe Gerritsz 20
Claes Gerrit Ghoesz 20
Freek Elbertsz 20
Marten Elbertsz 20
De Pot ,tot Bussum, 20
Lijsbet Heijn ,de dochter van Heijn Coppesz, 21
Crijn Willemsz 21
Jan Martsz 21
Harman Heijn Jan Beerisz ,de jonger, 21
Geertie Gerrits ,wedue van Elbert Aertsz, 21
Gerrit Freeksz ,de weeskinders van, 22
Aert Gerrit Freeksz 22
Ghijsbert Goortsz 22
Rool Martsz 22
Corn Claesz Haen ,van Hilversom, 22
Dominee Fijlijppes ,woonende tot Naarden, 22
Elbert Jansz Perck 23
Rijck Lambertsz 23
Elbert Jacobsz 23
Claes Jacobsz 23
Harman Gerritsz 23
Ghijsbert Martsz 23
Rijck Martsz 23
Jacob Martsz 23
Jan Martsz 24
Lambert Horst ,tot Muijden, 24

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl